Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapozakontrola pozakontrola
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viagingercreature gingercreature
Bo kto jest zazdrosny, ten kocha, prawda?
— Marie Lucas - Między teraz a wiecznością
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viagingercreature gingercreature

 Chciałabym go zapytać, dlaczego mnie tak podle zostawił. I dlaczego mi nie powiedział z jakiego powodu. Dla kobiety to ogromnie ważne wiedzieć. Ta wiedza, dlaczego mężczyzna nagle postanawia odebrać kobiecie swoją uwagę, czułość i opiekę, wartość w sobie ogromną niesie. 
Reposted fromagnieszka111213 agnieszka111213 viameriel meriel
8654 f762 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viameriel meriel
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viagingercreature gingercreature
[...] upłynęło trochę czasu, zanim przestałem jej wszędzie wyglądać, zanim się przyzwyczaiłem, że popołudnia straciły swój kształt [...], zanim moje ciało przestało wreszcie tęsknić do jej ciała; czasami sam dostrzegałem, jak moje ramiona i nogi szukały jej we śnie [...].
— Bernhard Schlink – Lektor
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vialittlesue littlesue
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
8153 d0fc 500
Reposted frompantera pantera viazapachsiana zapachsiana
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona vialemkove lemkove
8635 51c6 500
Reposted fromnazarena nazarena

May 04 2015

Każdy powinien przeżyć prawdziwą miłość, a ona powinna trwać przynajmniej do końca jego życia.
— John Green - Gwiazd naszych wina
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared vialubiedzis lubiedzis
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl